Uslovi korišćenja

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta i pažljivo pročitate osnove korišćenja sajta HitnaProdaja.com. Posećivanjem i korišćenjem sajta HitnaProdaja.com korisnici usluga potvrđuju da su pročitali i da su saglasni sa Uslovima i Pravilima korišćenja stranice HitnaProdaja.com.

Pravila korišćenja

Stranica HitnaProdaja.com pruža svojim korisnicima usluge besplatnog postavljanja oglasa, u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije.
Na stranici je moguće oglašavanje isključivo ličnih predmeta i imovine.
Postavljeni oglas traje 30 dana, nakon čega je moguće obnoviti ga.
Sve sadržaje sajta HitnaProdaja.com koristite na vlastitu odgovornost. HitnaProdaja.com se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu neadekvatnim korišćenjem sadržaja.
Sajt HitnaProdaja.com polaže autorska prava na celokupan vlastiti sadržaj: vizuelne, tekstualne i audio materijale, i druge sadržaje.

Zabranjene radnje

Striktno je zabranjeno oglašavanje suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
Zabranjeno je oglašavanje bilo kakvih vrsta usluga.
Zabranjeno je: neistinito i lažno oglašavanje, dovođenje u zabludu i vređanje drugih lica, nanošenje štete drugima i zloupotreba nečije lakovernosti.
Najstrožije je zabranjeno: oglašavanje prostitucije, pornografskih sadržaja i sredstava za potenciju; opojnih droga; oružja i municije (osim antikviteta i kolekcionarskih primeraka); anaboličkih steroida i drugih medicinskih preparata.
Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
Zabranjeno je reklamiranje firmi i kompanija, drugih sajtova (naročito konkurentskih) i postavljanje URL adresa u oglasima.
Zabranjeno je postavljati isti oglas više puta. Za jedan oglas je dozvoljeno samo jedno postavljanje.

Sankcije i posledice nepoštovanja Uslova korišćenja

Svako nepoštovanje navedenih uslova biće sankcionisano brisanjem oglasa i ukidanjem naloga.

Pored ovih zabrana, tim sajta HitnaProdaja.com može obrisati i sankcionisati svako oglašavanje koje nije pomenuto u prethodnim stavkama a za koje tim bude smatrao da je neadekvatno i protivno Zakonu o oglašavanju Republike Srbije.

Tim sajta HitnaProdaja.com je obavezan da na svaki zahtev istražnih organa Republike Srbije (MUP i Tužilaštvo) odgovori dostavljanjem raspoloživih podataka o korisniku usluga.

Nadamo se da ćete se pridržavati navedenih uslova i da će Vaša trgovina na našem sajtu biti veoma uspešna.